BEWINDVOERING

 

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel waarbij Begelei de taak heeft om uw financiën en uw goederen te beheren, dit als u zelf door een lichamelijke en/of geestelijke toestand niet meer in staat bent om dit zelf te doen. Wij moeten hier jaarlijks verantwoording over afleggen bij de rechtbank.

In een levenstestament kunt u aangeven hoe u wilt dat zaken geregeld worden als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen.