NIEUWS

Belastingaangifte 2018

Belastingaangifte 2018 en tips Goede hulp bij het invullen van uw belastingaangifte is belangrijk.  Het doen van een belastingaangifte is het moment om verder te kijken dan alleen de aangifte. Wij kijken verder voor u. Ik wijs u op veranderingen in regelgeving en draag verbeterpunten aan. Deskundige hulp verdient zich snel terug Tarief belastingaangifte voor particulieren (inclusief BTW): €  49,00 Tarief belastingaangifte voor ondernemers  op aanvraag. Voor een vrijblijvende kennismaking bij u thuis. Telefoon: 06-29123138 Mail:...

Geen samenlevingscontract, geen partnerpensioen?

Wanneer heeft een partner (geen) aanspraak op de opgebouwde pensioenrechten? Welke eisen gelden daarvoor? Waar is dat terug te vinden? In het pensioenreglement staan de voorwaarden om de (ongehuwde!) partner aan te kunnen melden als tweede begunstigde. De kans is groot dat er een samenlevingscontract noodzakelijk is. Begelei geeft u inzicht in uw...

Geld lenen van ouders tegen lage rente

Familielening. Als een ouder geld verstrekt, bestemd voor de onderneming van een meerderjarig kind, zou die vordering bij de ouder in box 3 thuishoren. Vaak is het fiscaal echter een ‘ongebruikelijke’ lening. Dat wil zeggen dat de lening verstrekt is onder voorwaarden die een onafhankelijke derde niet zou afspreken. En ‘ongebruikelijke’ leningen aan ondernemingen van kinderen of hun partners worden bij de ouders in box 1 ingedeeld. ‘Aha’, denkt u, ‘dus afwaarderingen zijn aftrekbaar’. Helaas … als de lening niet alleen ongebruikelijk, maar ook onzakelijk is, dan heeft de wetgever geregeld dat verlies op de vordering niet aftrekbaar is. Dit zorgt in de praktijk voor veel discussie met de Belastingdienst. Fiscale gevolgen bij geldlening ouder aan meerderjarig kind Type lening Wat is belast? Afwaardering aftrekbaar? Gebruikelijk Waarde vordering (box 3) Nee Ongebruikelijk/toch zakelijk Rente (box 1) Ja Ongebruikelijk/onzakelijk Rente (box 1) Nee Lage rente, toch zakelijk? Het begrip ‘onzakelijk’ wordt nogal eens foutief toegepast, ook door de Belastingdienst. Tip. Voorkom discussie door zakelijke leningsvoorwaarden (rente, aflossing, zekerheidsstelling) af te spreken, waar ook een onafhankelijke schuldeiser mee akkoord zou gaan. Tip. De betaalde rente is aftrekbaar als bedrijfskosten. Als de inspecteur de bedongen rente onzakelijk laag vindt, is de volgende stap die rente verhogen naar een zakelijk niveau. De lening wordt ‘verzakelijkt’. Als met die hogere rente en de overige leenvoorwaarden de lening ook door een derde zou zijn afgesloten, dan moet deze behandeld worden als een zakelijke geldlening, aldus de Hoge Raad al in 2012, 13.01.2012 (HR:2012:BP8068) . De inspecteur die een afwaarderingsverlies weigert, moet meer bewijzen dan dat de rente onzakelijk laag...

De verklaring van erfrecht is niet altijd nodig.

De banken hebben afgesproken dat ze dit niet vragen als er een langstlevende partner is, het saldo op de bankrekening niet hoger is dan € 100.000,- en er geen testament is. Sommige banken hebben een nog minder streng beleid. Vraag daarom altijd eerst aan de bank of een ‘verklaring van erfrecht’ nu echt noodzakelijk is....

Nieuwe regels voor Verenigingen van Eigenaars

Minimumbedrag reserveren voor onderhoud en herstel. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht wordt om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Ingangsdatum van de nieuwe wet is januari 2018. Hoogte reserve. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Als 80% van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van de storting in een onderhoudsfonds. Het onderhoud moet dan van keer tot keer betaald worden. Lening. In de wet is nu nadrukkelijk geregeld dat het voor VvE’s mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Bij verkoop van een appartement of woning door een lid van de VvE, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar....

De identificatie van een nieuwe werknemer moet goed gebeuren.

Als u een werknemer in dienst neemt, moet u deze voor de loonheffingen identificeren. Daarbij gelden er regels waarbij u bij verzuim ervan geen tweede kans krijgt van de fiscus, met alle gevolgen van dien. Wat moet u weten? Identificatieplicht, wat kopieert u? Als u een werknemer in dienst neemt, moet u deze voor de loonheffingen identificeren. U moet een kopie maken van een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs (ID-kaart). Let op. Het is belangrijk om alle pagina’s met relevante informatie te kopiëren. Zorg ervoor dat u in ieder geval ook de pagina met het BSN-nummer) kopieert en check of het gaat om een echt document. Getekende verklaring! Zorg bij alle werknemers voor een getekende verklaring van hen waaruit de persoonlijke gegevens blijken en waaruit bovendien blijkt of de werknemer de heffingskorting wil toepassen. Het formulier is vormvrij. Waar laat u die kopieën? Van elke arbeidskracht die bij u op de loonlijst staat, moet u een kopie van het identiteitsbewijs bewaren in uw administratie. De kopie (op papier of elektronisch) moet goed leesbaar zijn en de pasfoto herkenbaar. Let op. U dient de kopie nadat de arbeidskracht is vertrokken nog vijf jaar na het eind van het kalenderjaar van vertrek te bewaren. Niet correct geïdentificeerd? Dan moet u de werknemers beschouwen als anonieme werknemers. Er geldt dan een tarief van 52% in plaats van het gewone tarief. Bovendien gelden de premiemaxima niet. Heeft u deze tarieven niet in acht genomen, dan volgt bij een belastingcontrole naheffing van de te weinig betaalde bedragen met daarbij nog een boete van tenminste 25% van het te weinig betaalde bedrag en rente. Heeft u vragen of twijfelt u vraag...

Hoeveel onroerendezaakbelasting betalen voor vakantiehuisje?

Voor de OZB is het van belang of een pand als ‘woning’ kan worden aangemerkt. Hoe zit dat met betrekking tot vakantiehuisjes? De rechter heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. Wat betekent dat voor u als bezitter van zo’n huisje? Woning of niet? Voor de heffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) is bij vakantiehuisjes de vraag van belang of ze ook als woning kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft hierover onlangs de knoop doorgehakt. Wat heeft u als bezitter van zo’n woning aan deze uitspraak? Wat is er wel belangrijk? Volgens de Hoge Raad doet het niet ter zake of een woning permanent bewoond mag worden en als dit niet is toegestaan, of dit bewonen al dan niet gedoogd wordt. Wel van belang is of de woning over eigen voorzieningen, zoals een badkamer, sanitair en kookgelegenheid beschikt. Zo ja, dan is de woning bestemd om daarin te verblijven, te slapen en de overige woonfaciliteiten en voorzieningen te gebruiken. De vakantiewoning is dan naar aard en inrichting bestemd en geschikt om enigszins duurzaam voor bewoning te dienen, aldus de rechter. Wat is uw belang om dit te weten? Voor de OZB is het van belang of een pand als woning kan worden aangemerkt, omdat dan alleen een aanslag eigenarenheffing kan worden opgelegd. Voor niet-woningen, zoals een fabriek of kantoor, kan zowel een aanslag eigenarenheffing worden opgelegd als een aanslag gebruikersheffing. Daarnaast is voor niet-woningen meestal een hoger tarief van toepassing dan voor woningen. Bij een woning krijgt u dus slechts één heffing opgelegd en geldt op deze heffing veelal een lager tarief. Wat kunt u hier praktisch mee? Bent u de eigenaar...

Geld lenen zonder fiscale problemen.

Soms is het de beste oplossing: geld lenen van familie, kennissen of vrienden. Heel prettig als u geholpen wordt. Maar hoe voorkomt u dat de u problemen krijgt met de fiscus? Waar moet u aan denken en wat zijn de fiscale regels? Afspraken lening schriftelijk vastleggen Om problemen te voorkomen tussen u en de lening verstrekker, is het belangrijk om afspraken omtrent de lening altijd vast te leggen in een leningsovereenkomst. Dit verschaft beide partijen, maar ook derden zoals de Belastingdienst en de huisbankier, duidelijkheid en verkleint de kans op persoonlijke conflicten over de lening. Leningsovereenkomst. In een leningsovereenkomst staat minimaal: het rentepercentage en de datum van rentebetaling; het aflossingsschema; eventuele zekerheden die worden verstrekt; de leensom. Zorg voor marktconforme afspraken over aflossing, looptijd en rente. Geld lenen van familie,kennissen of vrienden kan een goede oplossing zijn maar doe het goed. Begelei kijkt samen met u naar de mogelijkheden en Begelei zorgt voor een goede leningsovereenkomst....

Begelei uw Administratiekantoor

Zoekt u een goede boekhouder? Wilt u uw boekhouding uitbesteden? U bent bij Begelei aan het juiste adres. Begelei zorgt voor uw volledige financiële administratie. Door onze werkwijze zijn wij in staat om een scherp en vast tarief te hanteren. Nooit meer onverwachte facturen. Meer weten? Wanneer u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. Wij kunnen desgevraagd een offerte uitbrengen.

Browsing for somebody to resolve your higher education obstacles? Perfectly, get tailor made papers from us and ignore your research! The best quality authors are in your provider custom essay writing.