Nieuwe regels voor Verenigingen van Eigenaars

Minimumbedrag reserveren voor onderhoud en herstel. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht wordt om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Ingangsdatum van de nieuwe wet is januari 2018.

Hoogte reserve. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Als 80% van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van de storting in een onderhoudsfonds. Het onderhoud moet dan van keer tot keer betaald worden.

Lening. In de wet is nu nadrukkelijk geregeld dat het voor VvE’s mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Bij verkoop van een appartement of woning door een lid van de VvE, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.