Hoeveel onroerendezaakbelasting betalen voor vakantiehuisje?

Voor de OZB is het van belang of een pand als ‘woning’ kan worden aangemerkt. Hoe zit dat met betrekking tot vakantiehuisjes? De rechter heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. Wat betekent dat voor u als bezitter van zo’n huisje?

Woning of niet? Voor de heffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) is bij vakantiehuisjes de vraag van belang of ze ook als woning kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft hierover onlangs de knoop doorgehakt. Wat heeft u als bezitter van zo’n woning aan deze uitspraak?

Wat is er wel belangrijk? Volgens de Hoge Raad doet het niet ter zake of een woning permanent bewoond mag worden en als dit niet is toegestaan, of dit bewonen al dan niet gedoogd wordt. Wel van belang is of de woning over eigen voorzieningen, zoals een badkamer, sanitair en kookgelegenheid beschikt. Zo ja, dan is de woning bestemd om daarin te verblijven, te slapen en de overige woonfaciliteiten en voorzieningen te gebruiken. De vakantiewoning is dan naar aard en inrichting bestemd en geschikt om enigszins duurzaam voor bewoning te dienen, aldus de rechter.

Wat is uw belang om dit te weten?

Voor de OZB is het van belang of een pand als woning kan worden aangemerkt, omdat dan alleen een aanslag eigenarenheffing kan worden opgelegd. Voor niet-woningen, zoals een fabriek of kantoor, kan zowel een aanslag eigenarenheffing worden opgelegd als een aanslag gebruikersheffing. Daarnaast is voor niet-woningen meestal een hoger tarief van toepassing dan voor woningen. Bij een woning krijgt u dus slechts één heffing opgelegd en geldt op deze heffing veelal een lager tarief.

Wat kunt u hier praktisch mee?

Bent u de eigenaar van een dergelijke woning en heeft u tot nu toe ook zowel een aanslag eigenarenheffing als een aanslag gebruikersheffing ontvangen, ga dan in bezwaar als dit nog mogelijk is. U kunt tot zes weken nadat de aanslagen zijn opgelegd in bezwaar gaan. Daarbij is dus van belang of uw vakantiewoning wel als woning kwalificeert volgens de normen van de Hoge Raad.

Wilt u in bezwaar gaan Begelei helpt u hierbij.