Geld lenen zonder fiscale problemen.

Soms is het de beste oplossing: geld lenen van familie, kennissen of vrienden. Heel prettig als u geholpen wordt. Maar hoe voorkomt u dat de u problemen krijgt met de fiscus? Waar moet u aan denken en wat zijn de fiscale regels?

Afspraken lening schriftelijk vastleggen

Om problemen te voorkomen tussen u en de lening verstrekker, is het belangrijk om afspraken omtrent de lening altijd vast te leggen in een leningsovereenkomst. Dit verschaft beide partijen, maar ook derden zoals de Belastingdienst en de huisbankier, duidelijkheid en verkleint de kans op persoonlijke conflicten over de lening.

Leningsovereenkomst. In een leningsovereenkomst staat minimaal:

  • het rentepercentage en de datum van rentebetaling;
  • het aflossingsschema;
  • eventuele zekerheden die worden verstrekt;
  • de leensom.

Zorg voor marktconforme afspraken over aflossing, looptijd en rente.

Geld lenen van familie,kennissen of vrienden kan een goede oplossing zijn maar doe het goed. Begelei kijkt samen met u naar de mogelijkheden en Begelei zorgt voor een goede leningsovereenkomst.