Geen samenlevingscontract, geen partnerpensioen?

Wanneer heeft een partner (geen) aanspraak op de opgebouwde pensioenrechten? Welke eisen gelden daarvoor? Waar is dat terug te vinden?
In het pensioenreglement staan de voorwaarden om de (ongehuwde!) partner aan te kunnen melden als tweede begunstigde.
De kans is groot dat er een samenlevingscontract noodzakelijk is.
Begelei geeft u inzicht in uw pensioenreglement.