FINANCIËLE ADMINISTRATIE ZZP & MKB

Wanneer u ervoor kiest om boekhouding, administratie en andere financiele taken af te stoten houdt u als ondernemer meer tijd over om in uw bedrijf te steken.

Naast het verzorgen van de boekhouding, het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapbelasting, helpt Beglei u graag met vraagstukken waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

 

FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING VOOR PARTICULIEREN

Als financieel regisseur helpt Begelei u om uw levensdoelen te matchen met uw financiële mogelijkheden. Ook helpt Begelei u bij uw belastingzaken en uw administratie in de breedste zin van het woord.

NIEUWS

Geen samenlevingscontract, geen partnerpensioen?

Wanneer heeft een partner (geen) aanspraak op de opgebouwde pensioenrechten? Welke eisen gelden daarvoor? Waar is dat terug te vinden? In het pensioenreglement staan de voorwaarden om de (ongehuwde!) partner aan te kunnen melden als tweede begunstigde. De kans is groot dat er een samenlevingscontract noodzakelijk is. Begelei geeft u inzicht in uw...

Geld lenen van ouders tegen lage rente

Familielening. Als een ouder geld verstrekt, bestemd voor de onderneming van een meerderjarig kind, zou die vordering bij de ouder in box 3 thuishoren. Vaak is het fiscaal echter een ‘ongebruikelijke’ lening. Dat wil zeggen dat de lening verstrekt is onder voorwaarden die een onafhankelijke derde niet zou afspreken. En ‘ongebruikelijke’ leningen aan ondernemingen van kinderen of hun partners worden bij de ouders in box 1 ingedeeld. ‘Aha’, denkt u, ‘dus afwaarderingen zijn aftrekbaar’. Helaas … als de lening niet alleen ongebruikelijk, maar ook onzakelijk is, dan heeft de wetgever geregeld dat verlies op de vordering niet aftrekbaar is. Dit zorgt in de praktijk voor veel discussie met de Belastingdienst. Fiscale gevolgen bij geldlening ouder aan meerderjarig kind Type lening Wat is belast? Afwaardering aftrekbaar? Gebruikelijk Waarde vordering (box 3) Nee Ongebruikelijk/toch zakelijk Rente (box 1) Ja Ongebruikelijk/onzakelijk Rente (box 1) Nee Lage rente, toch zakelijk? Het begrip ‘onzakelijk’ wordt nogal eens foutief toegepast, ook door de Belastingdienst. Tip. Voorkom discussie door zakelijke leningsvoorwaarden (rente, aflossing, zekerheidsstelling) af te spreken, waar ook een onafhankelijke schuldeiser mee akkoord zou gaan. Tip. De betaalde rente is aftrekbaar als bedrijfskosten. Als de inspecteur de bedongen rente onzakelijk laag vindt, is de volgende stap die rente verhogen naar een zakelijk niveau. De lening wordt ‘verzakelijkt’. Als met die hogere rente en de overige leenvoorwaarden de lening ook door een derde zou zijn afgesloten, dan moet deze behandeld worden als een zakelijke geldlening, aldus de Hoge Raad al in 2012, 13.01.2012 (HR:2012:BP8068) . De inspecteur die een afwaarderingsverlies weigert, moet meer bewijzen dan dat de rente onzakelijk laag...

De verklaring van erfrecht is niet altijd nodig.

De banken hebben afgesproken dat ze dit niet vragen als er een langstlevende partner is, het saldo op de bankrekening niet hoger is dan € 100.000,- en er geen testament is. Sommige banken hebben een nog minder streng beleid. Vraag daarom altijd eerst aan de bank of een ‘verklaring van erfrecht’ nu echt noodzakelijk is....

Nieuwe regels voor Verenigingen van Eigenaars

Minimumbedrag reserveren voor onderhoud en herstel. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht wordt om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Ingangsdatum van de nieuwe wet is januari 2018. Hoogte reserve. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Als 80% van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van de storting in een onderhoudsfonds. Het onderhoud moet dan van keer tot keer betaald worden. Lening. In de wet is nu nadrukkelijk geregeld dat het voor VvE’s mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Bij verkoop van een appartement of woning door een lid van de VvE, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar....

Logo-website

ADMINISTRATIEKANTOOR & FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING